Elatusmiinimumiga laenu võtmine - kuidas ja millal?

Sellist regionaalset erisust ei ole ellu rakendatud.

Vabatahtlik ravikindlustus – kellele ja millal?

. *Kehtestab pealinnaseaduse. Eesti põllumehed ei saa sama suurt toetust, kui n-ö vanade liikmesriikide põllumehed. *Võimaldab koolieelikutele võrdse ettevalmistuse kooliks ja tagame kõigile tasuta viimase, koolieelse lasteaia-aasta. TÄITMATA! Ei ole öeldud, kuidas riik inimestele tagasi antakse. Ülempiiri pole kehtestatud. *Annab riigi inimestele tagasi. Elatusmiinimumiga laenu võtmine - kuidas ja millal. *Paindliku töötamise võimaldamiseks ja tööhõive suurendamiseks kaotab sotsiaalmaksu minimaalse kuumäära nõude. Pealinnaseadust ei ole kehtestatud. Rahvaalgatust siduvate referendumite korraldamiseks ei ole loodud, rahvas presidenti valida ei saa jms.

Sotside valimislubadused on olnud vaid tühjad sõnad - Uued.

. Elatusmiinimumiga laenu võtmine - kuidas ja millal. *Pikendab koolikohustust täisealiseks jõudmiseni või kutseharidust tõendava dokumendi saamiseni. *Töötab välja õiguslikud alused rahvahääletuste laialdasemaks kasutuselevõtuks.

*Teeb kohustuslikuks perearsti või -õe külastuse lapse koju pärast lapse sündi ühe kuu jooksul. Kultuuriürituste piletitel on endiselt maksimummaksumäär. Siin on põhjalik, kuid mitte täielik nimekiri sotside lubadustest, mis pole nende valitsuses istumise perioodil teoks saanud ning mis on jäänud vaid loosungiteks, millel pole tegeliku eluga mingit seost. Nii saavad valimistulemuste kaalukeeleks ideed, mitte erakondade rahastajad. *Tagab toimetulekutoetuse tõusu tasemeni, mis oleks võrdne vähemalt elatusmiinimumiga. Kiilaenud parim intress. *Täienduseks praeguseke pensionikindlustusele loob tööandjate sissemaksetel põhineva tööpensioni. Kaunite Kunstide Kooli ei ole Tallinnasse ehitatud. Valitsuskoalitsiooni kuuluv sotsiaaldemokraatlik partei andis eelmiste Riigikogu valimiste eel kuhjaga lubadusi, mida pole siiani suudetud täita, nii on nende valijad kõvasti petta saanud.

Maksimumsumma laenukalkulaator; maksehäiretega laen.

.

Elukindlustus – kuidas, miks ja millal?

. TÄITMATA! Lastetoetusele ei ole sellist sihtotstarbelist raha juurde lisatud. Muu hulgas tagab, et inimkaubanduse ohvrilt seksiteenuste ostmine on kriminaalkorras karistatav, samuti sätestab selged piirangud orjastavale tööle. *Ehitab Tallinna Kaunite Kustide Kooli. *Põllumajandustootmise konkurentsivõime parandamiseks peab oluliseks järgmisest finantsperioodist EL-i toetuste ühtlustamist liikmesriikide vahel. *Muudab ettevõtluse arendamise kohalikele omavalitsustele seadusest tulenevaks kohustuseks. *Poliitilise konkurentsi elavdamiseks lihtsustab uute tulijate pääsu parlamenti. Sotsiaalmaksupõrandat ei ole kaotatud. *Kriminaliseerib inimkaubandusega seotud teenuste kasutamise. Viimane lasteaia-aasta ei ole lastele tasuta. Ettevõtluse arendamise kohustusest pole seal poolt sõnagi. *Loob riigiettevõtete dividendituludepõhise tippspordi toetamise fondi, mis pakub tippsportlastele ja nende taustameeskonnale piisavat ja konkurentsivõimelist toetust. Sellist täiendavat võimalust ei ole loodud. *Rajab rahvusvahelise konverentsi- ja messikeskuse. ID kaardi lugeja abil võetatavad laenud. a lõpus, selle asemel, et rekonstrueerida. Keeleinspektsioon on endiselt keeleinspektsioon. Lõpetab olukorra, kus Toompea võitlus Tallinna vastu kahjustab tervet omavalitsussüsteemi.. *Tõstab kõrgharidusega kultuuritöötajate miinimumpalga võrdseks Eesti keskmise palgaga. *Reorganiseerib Keeleinspektsiooni Keeleametiks, mis muutuks pelgalt ettekirjutusi tegevast ja karistatavast institutsioonist keelepoliitikat väljatöötavaks, keeleõpet organiseerivaks ning keeleseaduse täitmist kontrollivaks ametkonnaks

Märkused