ID kaardiga isikutuvastus laen

Kõik Eesti avalikud asutused on kohustatud võtma vastu digiallkirjastatud dokumente. Seejärel on võimalik dokumente salvestada andmekandjale või edastada interneti kaudu. Kinkimiseks sobivad kiirloto piletid. ID kaardi juurde on loodud DigiDoc. PIN-koodi kontrollib ID kaart ise ning saadab teenusepakkuja poole teele hoopis enda sees olevate salavõtmete, sertifikaatide, krüptograafia ja matemaatika abil moodustatud sõnumi. ID kaardiga isikutuvastus laen. Neist võib täpsemalt lugeda soovitava kirjanduse juures antud viitest. Arvloteriisid saavad osta vaid isikud, kes omavad Eesti isikukoodi. Maksu- ja Tolliametini jõuavad vaid nende mängijate isikuandmed, kes on lisanud end enesevälistusnimekirja.   Mängija saab end lisada eraldi loterii mängimist välistavasse nimekirja. Isikuandmeid hoitakse konfidentsiaalsena vastavalt isikuandmete kaitse seadusele. Laen inimeselt inimesele omaraha. Ainult ühe kaardiga saab kasutada kõiki ID kaardipõhiseid teenuseid. ID kaardi puhul kasutatav krüpteerimisviis on eelkõige mõeldud failide turvaliseks edastamiseks. Elektrooniliselt dokumente allkirjastades ning isikut tõendades saab säästa loodust ja keskkonda.

SMS laenu võlglased laenud mis ei nõua tuvastamist. Digitaalallkiri on tavalise allkirja analoog digitaalsel kujul oleva info allkirjastamiseks. ID-kaardi ning vastava riist- ja tarkvara abil saab lisada elektroonilisele dokumendile digitaalallkirja. Silmas tuleb pidada, et ennast tuleks ka adressaatide hulka lisada, sest muidu ei saa hiljem faili avada. Lotopileteid saab osta kõikide isikut tõendavate dokumentide alusel, millel on selle omaniku foto ja Eesti isikukood. Isikutuvastuseks saadetakse püsiparool ja koodikaardilt mingi kood serverisse ja võrreldakse neid kohaliku koopiaga. Antud rakenduses on failide krüpteerimine kaheosaline. Arvloterii pilet on isikustatud ning võit makstakse välja vaid selle omanikule isikut tõendava dokumendi alusel. Aga nagu eespool sai öeldud, on kasutajatunnust, koodikaarti ja parooli teada saada suhteliselt lihtne. ID-kaardil olev isikukood on ribakoodilugejaga loetav, mistõttu toimub isikuandmete sisestamine lototerminali kiiremini kui teiste dokumentide puhul. Kui registreerimisankeedi täitmisel on võimalik kasutada teise isiku andmeid, siis ID kaardi puhul on see võimatu: õigel isikul peab olema õige kaart ja õige parool. Seejärel šifreeritakse genereeritud juhuslik võti adressaadi avaliku võtmega, kasutades asümmeetrilist algoritmi. Ka reisimisel on võimalus enda isikut tõendada, kusjuures pangakaardi suurune kaart ei nõua passiga võrreldes erilist lisaruumi. Kui isik lisab end kasiino või toto enesevälistusnimekirja, siis see ei laiene automaatselt lotomängule.   . Eesti Vabariigi juhiluba on sobiv dokument, kui dokumendi omanikul on Eesti isikukood. Kui varas hangib endale võõra inimese ID kaardi, ei tea ta ikkagi selle PIN-koode. Pikaajaliseks säilitamiseks eriti mitte, sest kaardil on kaks sertifikaati, mida tuleb teatava aja tagant uuendada ning uute sertifikaatidega ei saa vanu krüpteeritud faile enam avada, kuna uute sertifikaatidega tekitatakse uued võtmed, nii avalik kui salajane. Digitaalselt allkirjastatud dokumentide lugemiseks vajaliku tarkvara saab samuti internetist. Kõik ametiisikud on kohustatud seda aktsepteerima ja ei tohi nõuda muud dokumenti. Ilma nendeta ei saa aga midagi teha. Selle abil on tuvastatav seos dokumendi ja allkirjastaja vahel. Töö annab ülevaate ID kaardiga töötamise põhimõtetest, kasutusaladest ning temaga internetis tehtavate operatsioonide turvalisusest. Lisaks on turvalisuse kaalutlustel põhjust pankade paroolikaarte mitte kasutada, kuna lihtne on konto kasutaja püsiparool ning kasutajatunnus teada saada. Kui kood on vale, jääb tuvastusefunktsioon kasutajale suletuks. Pilet müüakse ja võit makstakse välja dokumendi alusel vaid dokumendi omanikule. Samuti ei ole võimalik kaarti füüsiliselt kopeerida. Eesmärgiks on andmed võõrastele loetamatuks muuta. DigiDoc Client on Windowsi rakendus, millega saab anda digitaalallkirju, kontrollida digitaalallkirjade kehtivust ning avada ja salvestada DigiDoc failis sisalduvaid andmefaile. Kõik internetimängijad peavad kontot luues sisestama muude isikuandmete seas ka oma isikukoodi. Isikutuvastuseks on vaja ID kaarti ning kaardilugejaga arvutit. Kiirloteriisid saavad osta kõik soovijad. Järgnev ülevaade on neile, kellel on või tuleb kunagi vajadus kasutada ID kaarti. Kui pileti kehtivus läbi saab, on otsekorralduslepingu alusel piletil võimalik ennast ise uuendada. Igal isikul on ainulaadne digitaalallkiri, mida inimene näeb pika numbrijadana. Eesti Loto hoiab isikuandmeid konfidentsiaalsetena. Pileti saab vajadusel internetist lunastada ja selle kehtivust on igal ajal võimalik kontrollida. Krüpteerimiseks on kaks algoritmi: sümmeetriline ja asümmeetriline. Nii paroolide kui ka koodikaartide korral on tegemist sellise infoga, millest saab väga lihtsalt teha koopiat, kas tahtlikult või tahtmata. ID kaart on ka sõiduõigust tõendav dokument ühistranspordis. Koodid võib muidugi juhuslikult teada saada, kui puhtast lollusest hoitakse neid koos kaardiga. Vali parim 600 euro väärtuses kiirlaen 2 aastaks. ID kaardi puhul ei liigu PIN-koodid interneti teel panga serverisse. Kiirlotot ostes dokumenti esitama ei pea. Selle abil saab veenduda, kas kasutajal on ikka õige ID kaart või mitte. Edaspidi igakordsel sisselogimisel kontrollitakse mängija isikukoodi enesevälistusnimekirja vastu automaatselt. ID-kaarti on asutustes võimalik kasutada uksekaardina või näiteks Tartu Ülikooli Raamatukogus lugejakaardina. Teenindusettevõtted saavad enamiku inimest puudutavat infot välja lugeda ID kaardilt, mistõttu on erinevate firmade kliendiks saada väga lihtne: loetakse kaardilt vajalik info mõne sekundi jooksul ettevõtte andmebaasi ja ongi korras

Märkused