Intressilt viivise arvestamine soodsaim laen

Sellest võlgniku kahjuks kõrvalekalduv kokkulepe on tühine. Viivist saab nõuda alati, kui laenu õigel ajal tagasi ei maksta. Kui Sul tekkis eelnevaga seoses küsimusi, siis võta meiega ühendust. Viivise mõte on hüvitada laenuandjale kahju, mis tekib talle sellest, et ta ei saa oma raha õigel ajal tagasi. Intressi ja viivist paralleelselt arvestada ei saa. Sellise kahju tekkimist ja täpset suurust oleks väga raske tõendada ja nii on selleks puhuks välja mõeldud viivis. Intressi ja viivise erinevused Intress on tasu raha kasutamise eest. Vali parim 2000 euro väärtuses kiirlaen 2 aastaks. Viivis – viivist võib nõuda ka intressilt, kui poolte uus kokkulepe on oma sisult käsitletav kompromissilepinguna ja ei ole lihtsalt maksetähtaja pikendamine või eelmise laenu kustutamiseks uue laenu andmine. Selgitan laenulepingu näitel. Ka siis, kui lepingus selles kokku lepitud ei ole. Intressilt viivise arvestamine soodsaim laen. Intressilt intressi ja viivise arvestamine on vahel lubatud Seadus ütleb, et viivist ei ole lubatud nõuda intressi tasumisega viivitamise korral. Sellise kahju tekkimist ja täpset suurust oleks väga raske tõendada ja nii on selleks puhuks välja mõeldud viivis.Viivist saab nõuda alati, kui laenu õigel ajal tagasi ei maksta.. Intressi saab nõuda ainult siis, kui selles on lepingus kokku lepitud. Lepingus võib aga kokku leppida kõrgemas viivises, kuid viivise määr peab siiski jääma „mõistlikuks“. Selgitan laenulepingu näitel.Intressi ja viivise erinevusedIntress on tasu raha kasutamise eest. Erinevalt viivisest ei näe seadus ette aga intressi vähendamist. Kui lepingus on kokku lepitud ebamõistlikult suur viivis, võib laenusaaja nõuda kohtult selle vähendamist mõistliku suuruseni. Kiirlaenud sulas kätte. Viivise nõudmise õigus tuleneb seadusest. Viivis on õiguskaitsevahend ehk sisuliselt kahjuhüvitis. Seadusest see ei tulene.Viivis on õiguskaitsevahend ehk sisuliselt kahjuhüvitis.

Inflatsioon - mis see on ning on see halb?. Seejärel intressi arvestus lõppeb

Märkused