Investeerimishoius – mõistlik või mitte?

Sinu raha jääb ootama sobivat laenajat. Vahepealseid sisse- ja väljamakseid ei ole selle hoiuse liigi puhul võimalik teha. Tähtajaline hoius on hea võimalus raha turvaliselt hoiustada, sest sellega ei kaasne suuri riske, kuid enne hoiustamist tuleks välja mõelda, kui pikka aega hoiustaja seda raha kasutada ei soovi, et vältida lepingu ennetähtaegset lõpetamist. Tähtajatu hoiuse puhul on võimalik leping enne tähtaega lõpetada, kuid sellega võivad kaasneda teenustasud. Hoiuse avamise summa on tavaliselt väike ning hoiusele saab regulaarselt teha makseid, samuti kogub hoiustatud raha samal ajal intressi. SMS laen ilma isikut tuvastamata laenud firadele. Kohe, kui esitatakse laenutaotlus, vaatab portaal üle kõik võimalused ja koostab parima pakkumuse. Selle aja jooksul teenib summa panga tagatud intressi. Laenaja läbib krediidikontrolli. Intress on seda suurem, mida pikem on hoiuse tähtaeg ja suurem hoiustatav summa. Tähtajaliseks hoiuseks nimetatakse kindla summaga hoiust, mis hoiustatakse kindla tähtajani.

Investeerimishoius panustab arenevate riikide kasvule

. Tähtajaliselt hoiuselt teenitud intressitulu pealt ei pea tulumaksu maksma.

. Kui see laenajale ei sobi, võib ta taotluse ootele panna. Reservhoiuselt raha kasutamiseks tuleb teha ülekanne reservkontolt arvelduskontole. Reeglina kaasatakse ühte laenu mitu investorit. Konto avamine on enamikus pankades tasuta, kuid sageli on pangad kehtestanud igakuise hooldustasu ning tasulised võivad olla ka mitmesugused pangatehingud, näiteks ülekanne teise panka. Riskipreemia puhul maksab hoiustaja investeerimise alguses lisatasu, mis tagaks, et osalus alusvara hinna liikumises oleks suurem ehk oleks võimalik teenida veelgi enam intresse. Reservhoiuse puhul ei ole summa, sisse- ja väljamaksete aeg ja arv piiratud, seega on reservhoius paindlikum kui kogumishoius. Reservhoiuse puhul arvutatakse intresse päevasaldona ehk kui õhtul kantakse raha hoiusele, siis intress hakkab jooksma järgmisest päevast. Kui tähtaeg on fikseeritud, siis tavaliselt raha varem välja võtta ei saa. Hoiustamisperiood on tavaliselt minimaalselt kuus kuud. Arvelduskontoga võrreldes on kogumishoiuse plussid näiteks suurem intress, mille tagab pank. Finantsasutused pakuvad mitmeid hoiustamisteenuseid, milleks on: jooksev ehk nõudmiseni hoius; säästu- ehk kogumishoius; reservhoius; tähtajaline hoius; Jooksva hoiuse puhul on tegemist arvelduskontoga, millele laekub raha ja millelt saab teha ülekandeid. Muid sisse- ja väljamakseid teha ei ole võimalik. Investeerimishoiuseks nimetatakse tähtajalist hoiust, kus intress sõltub väärtpaberi, hoiuse, valuuta või muu instrumendi väärtusest või muutusest. Investeerimishoiuse puhul tuleb lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel ehk katkestamisel tavaliselt maksta trahvi, mille suurus võib olla märkimisväärne. Hoiuse lõppedes on garanteeritud hoiusumma, kuid mitte intressitulu. Kui hind siiski langeb ja pank intresse ei maksa, siis kaotab hoiustaja ka riskipreemia summa, sest seda summat pank ei tagasta. Kogumishoiuse pealt teenitud tulult ei pea hoiustaja tulumaksu maksma. Harjumused, mis teevad su rikkaks. Järgnevatel sissemaksetel rahalist piiri ei ole. Reservhoiuse intressimäär on tavaliselt madal. Portaal annab talle skoori ja määrab laenulimiidi. Riskipreemiat tasumata saab hoiustaja olla kindel, et ei kaota oma investeeritut summat, kuid hinna langemise korral on võimalus kaotada intressitulu. Investeerimishoiuse puhul on võimalik teenida suurt intressi, kuid riskid on sealjuures suuremad. Lepingu saab ka varem lõpetada, kuid sellisel juhul võib hoiustaja kaotada intressi.Kogumishoius võib olla nii tähtajaline kui ka tähtajatu. Kogumishoiuseks nimetatakse hoiust, kus on võimalik raha säästa ja seda paindlikult koguda. Intressitulu saab hoiustaja oma arveldus- või hoiusekontole korra kvartalis. Investeerimishoius – mõistlik või mitte. Alusta täna! Hakatuseks pead oma soovidele vastavalt seadistama investeerimistingimused, seejärel kandma raha portaali kontole. Hoiu-laenuühistute puhul on intress suurem kui pankades, kuid ka riskid on suuremad. Reservhoiuseks nimetatakse tähtajatut hoiust, kus on võimalik hoiustatud raha igal hetkel kasutada. Arvelduskonto saab sulgeda siis, kui kliendil ei ole panga ees võlgu, ning enamasti on sulgemine tasuta. Raha on võimalik hoiustada kommertspankades või hoiu-laenuühistutes. Portaal võimaldab Sul raha paindlikult erinevatesse laenudesse jaotada, teenides investeeringutelt rohkem kui kunagi varem. Tavaliselt kannab ka tööandja isiku palga arvelduskontole, samuti laekuvad sinna erinevad toetused. Riskipreemiata hoiuse puhul on tegemist tavalise investeerimishoiusega.

Investeerimishoius Euroopa | SEB

. Pankades hoiustamise eelis on panga pankroti korral riiklik tagatis, kuid hoiu-laenuühistute puhul see ei kehti.Hoiused on kaitstud tagatisfondi seaduse alusel ning finantsasutuste vastavust seadusele jälgib Eestis Finantsinspektsioon

Märkused