Kas kredex annab laenu jaekaubandusele

Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutus KredEx on majandusministeeriumi haldusalas loodud isemajandav sihtasutus, mis tegeleb ettevõtluslaenude ja eluasemelaenude tagamise ning eksporditehingute garanteerimisega. KredEx ei taga põllumajandusele, kinnisvaraarendusele ja riigiettevõtetele antavaid laene. Kiirlaen arvele 15 min, kes võtnud eraisikult laenu. Sihtasutus annab oma heakskiidu eelkõige laenudele, mille abil laieneb oluliselt ettevõtte tegevus, alustatakse tootmist, luuakse juurde uusi töökohti.. Kodulaenu saamise tingimused smslaenud. See tendents viitab asjaolule, et koostöö KredExi ja pankade ning liisingfirmade vahel on muutunud tunduvalt efektiivsemaks ja et ettevõtjate ligipääs kapitalile on paranenud.

Umbes kümnendik taotlustest võetakse ka ettevõtjate poolt ise tagasi, kui ei suudeta täita laenule seatud tingimusi. Kas kredex annab laenu jaekaubandusele. Riigieelarvest KredExile tagatiskohustuste täitmiseks eraldisi tehtud ei ole. Panga intresside võrdlus

Märkused