Kes annab laenu firmale

kui on soov see raha tulevikus firmast tagasi saada, siis ikka laen. Lepingus pole midagi keerulist – kes andis kellele, millal, kuipalju, kuidas tagasimaksed toimuvad, allkirjad. Laenuleping Kuupäev ……………. Tegu on omanikuga ja lihtsalt teatud summat firmal vaja.

Tahangi teha intressivaba laenulepingu, et firma maksab sama summa hiljem tagasi omanikule, kui piisav summa arvel olemas. Lihtsalt on firmasse tetaud summat juurde vaja. Laenuandja annab laenusaajale ajutiste makseraskuste korral lühiajalist laenu kuni………eurot. Käesolev leping on koostatud eesti keeles ja kahes võrdset jõudu omavas eksemplaris, millest ühe saab Laenuandja ja teise Laenusaaja. Kes annab laenu firmale. Käesolev leping kehtib kuni Laenusaaja on oma lepingulise kohustuse täielikult täitnud.. See sobib eriti juhul kui intresse ei arvestata. Puhas rmp algdokumendi skeem. Kust saaks kiiresti laenu alaealine laen ilma tagatiseta

Märkused