Krediidi hoiu ühing kinnisvara laenud

Touloomakasvatus 2013/2 by Eesti Tõuloomakasvatuse Liit.

. Laenu tasumise alguses on suurem osa intressidel ning mida kauem maksad, seda väiksemaks intressi osakaal jääb.Arvelduskrediit – krediiditeenus, mille puhul saad sa oma kontoga minna miinusesse ja tasuda deebetkaardiga endale määratud limiidi summas. Brutosumma märgitakse väga tihti palganumbriks töölepingus. Rahaasjad on meiega lihtsad!Kui sa ei ole just majandusteadlane, võivad rahateemalised mõisted olla üsna segased ja võivad ajavad pea valutama. Hoiused on tihti kindla tähtajaga ning leidub mitmeid erinevaid hoiuseliike, sh tähtajaline hoius, investeerimishoius jms, mis kõik erinevad hoiustamise tähtaja ja muude tingimuste poolest.Hüpoteek – kinnisvara pant, mis seatakse laenu tagatiseks. Maksepuhkuse jooksul ei pea kas üldse laenumakseid tegema või peab maksma üksnes intressisumma. – elektrooniline arve, mis asendab paberarvet. – raamatupidamisaruanne, kus on teatud kuupäeva seisuga kirjas vara, kohustused, kapital, tulud-kulud ja muu selline.Brutopalk – palgasumma, millelt arvestatakse veel maksud maha. Olemas on nii kohustuslik pensionifond kui ka vabatahtlik fond. Avanssi küsitakse tööandjalt eelkõige olukorras, kus on vaja lisaraha ning seega küsitakse osa oma töötasust enne tegelikku palgapäeva. – töötasu, mille maksab tööandja töövõtjale töölepingu alusel.Pandimaja – asutus, mis annab laenu tarbeesemete või väärisesemete pantimisel ehk tagatiseks andmisel. – töötasu ettemakse, mis tasutakse enne tööülesannete täitmist. – kalendripäev, mis ei ole nädalavahetus ega riigipüha, st tavaline argipäev.Pensionifond – fond, kuhu kogutakse raha pensioni tasumiseks. – osanikutasu ehk summa, mis makstakse aktsionärile.

Soodsaima intressiga laen; krediidi hoiu ühing

. Sisuliselt on arvelduskrediit sarnane krediitkaardile..

– rahasumma, mida nõutakse rahalise kohustuse tasumisega viivitamisel. Ühisrahastus on tuntud ka inimeselt-inimesele laenu ja kogukondliku laenu nime all.Ühistupank – krediidiasutus, mis tegutseb ühistulisel põhimõttel, st koosneb erinevatest liikmetest ning krediiditeenuste väljastamine toimub liikmete vahel. Laenu taotlemisel sissetulekut ei küsita. – piirsuurus, teatud määrade vahe. Ärilaenu tingimused võivad olla väga erinevad ning ärilaenul on ka mitmeid alamliike nagu näiteks kapitalilaen, stardilaen jms. Krediidiskoor võidakse koostada avalike registrite alusel ning laenutaotluses esitatud informatsiooni põhjal.Krediitkaart – krediiditoode, mille puhul väljastatakse teatud limiidis krediiti, mida saab kasutada erilise pangakaardiga st krediitkaardiga. – kohtu poolt määratud igakuine elatis, mis on mõeldud lapse ülalpidamiseks. – palgasumma, mille saab kätte pärast maksude maha arvestamist, st summa, mille saab puhtalt kätte.Omafinantseering – osa laenusummast, mille sa pead ise katma soovitud ostu tegemiseks. Krediidi hoiu ühing kinnisvara laenud. – abiraha/toetus, mida tasutakse õppetööde, teadustöö vms jaoks

Märkused