Kuidas leida võimalikult madala intressiga laen?

Bondora või isepankur. Tüübi määramine testi abil Selle meetodi juures on oluline teada, et tulemust mõjutab väga palju meie ettekujutus endast.

E-koolitus "Ajajuhtimine" portaalis ahsoo.ee, koolitaja Kristjan Otsmann

. Või oleme need hoopis meie ise, kes me tahame välja näha paremad, tublimad ja ilusamad kui tegelikult oleme. Aga kui tüüp on määratad valesti, siis võib see kaasa tuua hoopis negatiivseid tagajärgi.

Põhjus on lihtne – võime hakata näiteks oma nõrka funktsiooni ekslikult pidama tugevaks või vastupidi ning lõpptulemusena viib see hoopis läbipõlemiseni, eneses pettumiseni, alaväärsuseni, suhete purunemiseni jne. See tähendab inimene, kes on isiksusetüüpide määramise diagnostikat õppinud, soovitavalt litsentseeritud koolis, kes on praktiseerinud seda pikema aja jooksul ning kes on määranud eelnevalt tüüpe piisavalt paljudel. Sotsioonika koolkonnas peetakse praegusel ajal kõige kindlamaks meetodiks diagnoosimist vaba vestluse vormis. Kuid siiamaani on jäänud kõige suuremaks nõrkuseks just see, kuidas määrata õiget tüüpi. Kriis laen maksehäired monetti laenud. Ja see ei pruugi olla selline, kes me tegelikult oleme. Kuidas leida võimalikult madala intressiga laen. Või on see hoopis mõni meie vanematest, kelle sõnad ja nõudmised läbi meie räägivad. Spetsialist jälgib semantikat, see tähendab, et igal sõnal ja väljendil, mida inimene kasutab, on oma tähendus. See on suhteliselt keeruline tehnika, aga inimesed, kes seda valdavad, suudavad väga täpselt määrata inimese isiksusetüübi.

Point TV 151. Kuidas pildistada maastikufotot nii, et kõik oleks terav?

. Näiteks sensoorikud kasutavad oma sõnavaras hoopis teistsuguseid sõnu kui intuitiivid jne. Testi abil võib saada õige tulemuse, kuid oluline on teada, et meie testi tegemist mõjutavad tegurid, mida me isegi ei oska tähele panna, need on väga peenel tasandil. Siin on ainult üks tingimus: tuleb leida tõeline ekspert. Loomulikus ja vabas õhkkonnas esitatakse erinevaid küsimusi, räägitakse näiteks sellest, kuidas möödus intervjueeritaval kooliaeg, kuidas läks viimane puhkusereis jne.

E-koolitus "Ajajuhtimine" portaalis , koolitaja Kristjan Otsmann

. SMS laen. See võib olla hoopis meie õpetaja, kelle sõnu õigest käitumisest me mäletame ja kelle moodi püüame olla. Kokkuvõtvalt: see on kõige täpsem meetod, eeldusel, et tegemist on oma ala spetsialistiga. Soodsalt laenu saada. Pigem võib õelda, et test annab meile suuna ja juhise, kust edasi mõelda ja enda tundmaõppimist alustada. Juhul kui tüüp on määratud õigesti, siis saab seda kasutada väga tulemuslikult meie elukvaliteedi, paremate suhete ja edukuse saavutamiseks

Märkused