Kuidas saaks firmad kiiremini raha kätte firmad laenude refinantseerimine

Käsunduslepingu ega töövõtulepingu sõlmimisel ei ole geograafilisi piiranguid, samuti ei pea muretsema Eesti viisa või elamisloa pärast. Start-up viisa alusel antud elamis- ja töötamisõigust ei loeta välismaalaste seaduse alusel sätestatud elamislubade piirarvu sisse. Ka ei ole meil ühegi mobiilsideoperaatori nn suurkliendisoodustust. Maksame kõik arved tavalise hinnakirja järgi.Lauatelefone Radiolinjas praktiliselt ei kasutata, need on rohkem meile sissehelistamiseks. Minu keskmine kõne on päris lühike. Erakõned on lubatud, kuid need makstakse üldjuhul ise kinni. Kõik kolm Eesti mobiilioperaatorit pakuvad oma suureklientidele sooduslepinguid.Meil moodustavad sidekulud Feeri igapäevastest kulutustest viiendiku. Kõik meie töötajatest taskutelefoni kasutajad on Eesti Mobiiltelefoni kliendid.Sidekulude vähendamiseks rakendatakse meil piiranguid tasulistele numbritele helistamisel. Mobiiltelefon on töötajaga alati kaasas, see on oluline lisaväärtus. Enamik neist on lauatelefonide kulud, suuruselt teine osa on mobiiliarvetel, kolmandaks internetiühendus ja ehitusobjektidel olevad telefonid. Senimaani on sidekulud jäänud meie planeeritud piiridesse. Limiidiks on umbes tuhat krooni kuus. Kellel töö selle kasutamist nõuab, see ka firma poolt endale telefoni saab. Väliskõned moodustavad meie kõnekuludest kolmandiku.Kõnekaartide kasutuselevõtu peale ei ole veel mõelnud, sest ma ei näe neis erilist efekti. Lisaks tuleb arvestada palgakriteeriumitega, mis on erinevad sõltuvalt töötaja ametikohast ja kvalifikatsioonist.Viisa Eestis elamiseks ja töötamiseksKui ükski eeltoodud lahendustest ei sobi, siis võib töötaja taotleda viisat Eestis elamiseks ja töötamiseks. Need võimaldavad ettevõttel vähendada sideteenustele tehtavaid kulutusi, sõnas ta.Täna ei tähtsusta paljud firmad sidepidamisele kuluvat raha ega tea, kuidas saaks seda vähendada. Meedias kajastatakse pidevalt tööjõupuudust ning töökätest on puudu paljudes sektorites. Kui firma kasutab ainult ühe mobiilsideoperaatori teenuseid, siis sidekulud ei lähe eriti palju kallimaks fikstelefonidega võrreldes.Kõik kolm Eesti mobiilioperaatorit pakuvad oma suurklientidele soodustusi. Inimestel on kohustus maksta kinni erakõned pärast EMT-lt arve saamist.Sisereeglid ei luba helistada tasulistele numbritele, välja arvatud infoliinid. Tendents näitab, et tavalise fikstelefoni kõneminut kallineb ja mobiilside hinnad odavnevad. Kasutame fiks-GSMi ehk mobiiliterminali. Võrgusisene kõne on neile tasuta, sest me ju endale maksma ei hakka. Mullu suvel kehtestatud kõnelimiidi suurus sõltub töötaja vajadusest mobiili järele.Taskutelefon ei ole enam luksusese, vaid on tööriist. Firmad ei teadvusta sidekulutuste kontrolliMobiilside operaatorfirma Q GSMi juht Toomas Peek ennustas möödunud aasta detsembris, et sel aastal õpitakse kasutama olemasolevaid, kuid firmade poolt mittekasutatud võimalusi ning teenuste kombinatsioone. Euroopa Liidu üheks põhivabaduseks on inimeste vaba liikumine ning seetõttu on  võrreldes Eesti kodaniku värbamisega Euroopa Liidu kodaniku värbamisel õiguslikust vaatepunktist väga vähe erisusi. Kui töötajal on vaja helistada EMT mobiilile, siis on kasulikum helistada mobiiliga kui lauatelefoniga. aastaks ettenähtud piirarv.Kokkuvõttes on Eesti ettevõtjatel mitmeid võimalusi välistööjõu kaasamiseks, kuid sobiva lahenduse leidmiseks tuleb eelkõige lähtuda tööandja kui ka töötegija vajadustest ning võimalustest. Laen alustavale ettevõttele. Q GSMi ja EMT järel lubab ka Radiolinja oma kõnekaardi turule tuua. Selleks kasutame kõneeristusi.Kulude kokkuhoiule mõtlevatele firmajuhtidele soovitan mitte liiga palju telefonidega rääkida. See variant võib osutuda kõige keerulisemaks ja ajakulukamaks, kuna kohaldub ka välismaalaste seadusest tulenev kvoot, mis täitub imekiiresti. Start-up viisa kasutamiseks peab tööandja olema start-up ettevõtja – hinnangu sellele annab ekspertidest koosnev komisjon. SMS-laen - sms-laenud. Tasulistele numbritele ei saa enamasti mobiililt helistada, tasulistele lühinumbritele võetavad kõned maksavad töötajad ise kinni. Kuidas saaks firmad kiiremini raha kätte firmad laenude refinantseerimine. Kõik Radiolinja töötajad kasutavad mobiiltelefoni. Olenevalt töökorralduse iseloomust võib Euroopa Liidu kodanikuga sõlmida kas töölepingu või käsunduslepingu või töövõtulepingu.Kui tegemist on iduettevõttega, siis on start-up viisa täiendavaks võimaluseks võõrtööjõu kaasamisel.

Lauatelefonilt EMT mobiilile minev kõne ei läbi siis Eesti Telefoni võrku ja me maksame mobiilioperaatorile võrgusisese tariifi järgi. Seetõttu on eriti tähtis kokku leppida tähtaegades ja tulemites, mida soovitakse saavutada. Laenuleping puuduva osapoole nimega arvuta krediidi kulukuse määr. Start-up ettevõtjale on välistööjõu värbamine Eestisse viie aasta jooksul oluliselt lihtsustatud. Abiks on näiteks tavalise mobiiltelefoniga sama kallid mobiiliterminalid, mis muudavad lauatelefonilt mobiilidele võetavad kõned mobiilivõrgu siseseks soodsaks kõneks.Samuti aitavad sidekulusid kontrollida operaatorite kõnekaardid. Euroopa Liidu kodanik peab elamisõiguse saamiseks registreerima elukoha Rahvastikuregistris ning taotlema Eesti isikukoodi. Arvestama peab, et teenuseosutaja on oma tegevuses iseseisev ehk tellija kontroll teenuseosutaja üle on piiratud. Tasulised infoliinid on muidugi lubatud, sest neid läheb tööd tehes vaja.Mobiiliterminale Feer ei kasuta, seni ei ole keegi neid meile pakkunud. Odavad laenud otsin kiiresti laenu. Initsiatiiv soodustuse saamiseks tuli meie poolt. aastaga võrreldes mullu sidepidamise kulud suurenesid, kuid tahame neid mõne protsendi võrra vähendada.Mobiiltelefone kasutavad paljud meie töötajad, enamasti maksab firma arved teatud ulatuses kinni

Märkused