Laekumata töötasu viivis abclaen

Kuna KÜ arved erinevad tavateenuste arvetest, siis võimegi siin vaidlema jääda. Nagu TiiaV kirjutab, tulebki viivist arvestada iga arve puhul eraldi. Kui järgmisel aastal maksma hakatakse, siis märgin tasunuks viivise arved ja lõpuks põhiarve. Vana võla kohta maksegraafikut pole, lihtsalt pandi protokolli, et suve jooksul peaks võlad likvideerima.

Viljandi Vallavalitsuse raamatupidamise sise-eeskiri.

. Pidin kohtu jaoks kirja panema väga täpselt iga arve eraldi, selle maksmisega viivitatud päevad ja sellelt arvelt arvestatud viivised. KÜ arved on natuke teistsugused aga põhimõte peaks olema sama. Mingi põhivõla suurenemise jutt on täiesti jama. Muidu võibki jääda vaid uusi arveid tasuma ja vanad jäävadki tasumata. Ühe juristi arvamus ei ole midagi põhjapanevat, sest samas asjas võib teistelt juristidelt ka sootuks vastupidiseid arvamusi leida. Ei ole küll kunagi sellist asja ettetulnud, kui peaks tulema siis teeksin nii. Mina ei näe ühtki võimalust, et arve põhisumma, millelt viivist arvutada suureneks iga kuuga. See, et KÜ-s iga kuu uus arve tuleb ei oma hetkel tähtsust, sest see on loomulik. Isegi sellisel juhul, kui võlg kohtu kaudu sisse nõutud ja maksmine toimub kohtutäituri kaudu, arvestatakse viivist koguvõlalt, mis veel KÜ-le laekumata. Niisama ajaviiteks muidugi võite liita-lahutada mida iganes soovite, aga kohtus selline imematemaatika mingit vett ei pea. Kui maksekorraldusel on olnud arve number, siis sellega ongi võlgnik selgelt määranud, millise kohustuse katteks ta makse on teinud. Ja olen päris pikalt ka viiviete arvestamisega tegelenud. Iseasi kui suure ja mis kuupäevast alates sa maikuu arve eest viivise arvestasid. Raha osalisel laekumisel kõigepealt arvestate laekunuks viivise summa ja alles seejärel osa põhivõlast. Sellelt nüüd küll viivist veel ei arvestata. Võlg on võlg ja viivist arvestatakse koguvõlalt.

Krediit viivis; laen 24h – Laenud Eestis

. Probleem tekkiski nüüd sellega, et ta tasus iga kuu miski summakese, mina aga kustutasin vana võlga sellega. Kõigepealt loetakse tasutuks võla sissenõudmisega seotud kulud, siis põhivõlg ja viimasena viivised.

Kui sa aga tahtsid öelda, et viivist tuleb arvestada igalt laekumata arvelt eraldi, siis ka see väide pole õige.

Laekumata töötasu viivis; Vivius kiirlaen -

. See kõik on põhjendusega, et kui maksja "tirtsutab" maksmistega, siis jääks arvestatud intressid täiesti maksmata, kui kõigepealt loetaks viivised makstuks. Tema väidab, et kuna tasus iga kuu, siis on jooksvad arved tasutud ja ka natuke vanast võlast. Narva mnt Tallinn krediit. Nii ikka käib korteri omanikule arvete sitamine. Maksekorraldusse ei ole midagi täpsemalt märgitud, lihtsalt arve nr. Kui sa pidasid silmas võla lisandunud osa, siis viivist arvestatakse ikka kogu võlalt, mitte ainult sellelt osalt, mille võrra võlg suurenes. Viivist arvestatakse vaid põhivõlalt. Juhatus ka selline oimetu, et ei tegele millegagi. Kuigi arvel on kirjas kõik vanad võlad, siis intressi tuleb arvestada eraldi iga kuu arve lisandunud osalt. Tema väidab, et tal on alates mai kuust arved kõik tasutud ja ka natuke võlast, sest iga kuu tasus suurema summa kui oli antud kuu arve. Kusttutasin maksmisel võla algusest muudkui ja kui tasumisega jõudis mai arveni nüüd oktoobris, siis arvestasin viivist. Viiviseid arvutatakse ikka põhiarve järgi. Võib-olla ma teen ka valesti, parandage mind. Intresse arvutatakse ikka põhiarve järgi ja seega ei suurene põhivõlg ehk põhiarve vaid üldsumma.. Laekumata töötasu viivis abclaen. Kuidas valida vastutustundlikku laenuandjat?. Ja päris kindlasti ebaseaduslik. Nüüd see protestija sõimas mul näo täis, et mis viivist ma tal arvestan.

Laekumata töötasu viivis; abclaen -

. Kuna see KÜ oli oma üldkoosolekul teinud otsuse, et võlgadelt arvestatakse viivist ning raha laekumisel loetakse kõigepealt tasutuks viivised, alles seejärel põhivõlg, siis sai see KÜ kõigis kohtuastmetes võlglase üle võidu. Need arvutan põhiarve järgi.Viivisarvetel on kirjas kuupäevad, mis päevade eest on intress arvutatud. Tema maksab kuidas heaks arvab. Tingimusteta laen laenulepingu põhi. Laenuperiood kuni 84 kuud. Viiviselt endalt enam viivist ei arvestata. Viivist EI LIIDETA põhivõlale otsa. Aasta lõpus teen uue arve, et nõue bilansis õigesti kajastuks. Esiteks pole sellist nõuet kusagil ja teiseks teeb matemaatiliselt sama välja, kas arvestada viivist arvete lõikes või võlgnevuse jäägi alusel. Üks arve on üks arve ja mitte midagi ei liideta kuhugi otsa. Samuti on artiklis riigikohtu otsuste numbrid, mille järgi ei ole raske ise need netist üles leida. Lisaks nendega ka kohtus käinud mõne võlgniku puhul. Viivisarvete tõttu suureneb ainult kogusumma. Kui märkust ei olnud, siis loetakse tasutuks vanemad arved. Ja põhisumma on ikka sama, see küll iga kuuga ei suurene. Nüüd jõudis tasumisega mai arveni ja esimest korda arvestain viivise. Kuidas sul matemaatiliselt see välja tuleb ei oma tähtsust, põhiline, et topelt ei arvestaks

Märkused