Laen kodu soetamiseks

Laenu kasutamise eesmärgid Laenu anname kindla otstarbega, mille märgime laenulepingusse. Kolme kuuline tähtaeg hakkab kulgema päevast, mil Teie teate kätte saime. Kindlasti pöörduge kohe meie poole näiteks juhul, kui Teie töösuhe ootamatult katkeb või kui Teie suhtes on algatatud täitemenetlus või pangakonto on arestitud. Seega, euribori tõus tähendab laenu tagasimaksmisel suuremat kulu. Tutvuge teabelehel esitatud infoga hoolikalt. Koos leiame olukorrale sobivaima lahenduse. Selleks et saaksite euribori tõusu riski maandada, pakume intressimäära fikseerimist kokkulepitud perioodiks. Tsiviliseeritud ühiskonnas piisab poolte huvide tagamiseks laenulepingusse märgitud osapoolte kohustustest, kehtivatest seadustest ning õiguslikust korrast. Laenu ennetähtaegsel tagastamisel on meil õigus leppetasule, mille suurus oleneb intressimäära tüübist. Kaebuste lahendamise üldise korraga saate tutvuda veebilehel. Suhtle laenuandjaga alati otse. Maksimaalse summa suurus, mida võib ilma tagatiseta laenata, sõltub taotleja igakuistest sissetulekutest ja väljaminekutest. Tagatisvaraga seotud lisakohustused Tagatiseks antud kinnisvara peab olema laenulepingus esitatud tingimustel kindlustatud. Kui soovime tagatiseks antava kinnisvara väärtust tõendavat eksperthinnangut, siis peate selle koostaja valima meile sobivate kinnisvarabüroode hulgast. Mitme laenusaaja solidaarne vastutus Kui laenusaajaid on mitu, siis vastutavad nad lepingu täitmisel solidaarselt: iga laenusaaja vastutab laenu tagasimaksmise ja muude lepinguga võetud kohustuste täitmise eest täies ulatuses. Tagatiseta laenude ohud Paraku hõlbustab lisatagatise puudumine oluliselt laenuvõimekuse piiri kompimist ka majanduslikult vähekindlustatud inimestele, kelle laenuvajadus võib olla kõige suurem. Nende nimekirja leiate lehelt seb-poolt-aktsepteeritavad-kinnisvaraburood. Sõltumata laenu tüübist, ei ole kohustuste mittetäitmine kunagi nalja asi! Ära kunagi lase laenul muutuda võlgnevuseks. Omafinantseeringu määr Kui võtate laenu kinnisvara ostmiseks, peab Teil olema rahaline omafinantseering, mille minimaalse summa paneme kirja ka laenulepingusse. Kui ka laenuandjad arvavad sama, teevad nad Sulle meeleldi hea pakkumise. Intressi kergitamise korral võivad aga sootuks tõusta. laenu põhiosa tagasimaksest ja intressist. Laenulepingu sõlmimisega seotud ühekordsed kulud Lepingu allkirjastamisel maksate lepingutasu lepingus märgitud summas ja tingimustel. Tagatisega ehk tagatud laenu puhul küsib laenupakkuja taotlejalt raha vastu mingisugust tagatist - näiteks maja või autot. Tagatiseta laen paistab ainsa lahendusena - kuid paneme teile südamele - laenake alati vastutustundlikult, isegi kui te ei pea laenule seadma tagatist. Laenu vääring Väljastame laenu Teie Eestis asuva elukoha vääringus ehk eurodes ja seda muuta ei saa. Näiteks kuue kuu euribori uus väärtus fikseeritakse iga kuue kuu tagant.

Küsimuste korral võtke meiega ühendust SEB Panga üldkontaktidel. Tulemusena võivad laenuandjad olla laenutaotluse heakskiitmisel üsna vastumeelsed ja teie taotluse tagasi lükata. Juhul, kui Te ei kasuta laenu määratud otstarbel, võime Teilt nõuda leppetrahvi või öelda laenulepingu erakorraliselt üles, nõudes kogu laenu kohest tasumist. Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabeleht Enne laenulepingu sõlmimist anname Teile tutvumiseks personaalse Euroopa standardinfo teabelehe, millele märgime kokkuvõtliku info lepingu olulisemate tingimuste kohta. Kui olete võtnud laenu koos kaaslaenusaajaga, siis on meil õigus võtta laenumakseid ka tema arvelduskontolt. Veel parem on arvestada juba laenu võtmisel, et intressivaba perioodi lõpuks on laen ära makstud. Kui võõrandamine või koormamine tehakse ilma KredExi nõusolekuta, võib KredEx öelda käenduslepingu erakorraliselt üles ning Teil tuleb leida uus lisatagatis. eluaastast - hoolimata laenutüübi nimetusest on väikelaenude summad kiirlaenudest mitu korda suuremad. Kaebused ja vaidlused Kui Teil on meie tegevuse kohta pretensioone, siis esmalt proovige erimeelsust lahendada meiega läbi rääkides. Kui Te laenujääki, intressi ja muid võlgnetavaid makseid ei tasu, siis alustame võla sissenõudmist, mis võib tähendada täite- või kohtumenetlust ja tagatisvara sundmüüki. Rahalise omafinantseeringu võib asendada pangale sobiliku lisatagatisega. Teil on õigus küsida infot meie laenutingimuste kohta ja saada selgitusi nii enne laenulepingu sõlmimist kui ka selle kehtivuse ajal. Tagatiseta laenude taotlemine on ka lihtsam - pole vajadust ebameeldiva paberimajandusega jännata, hinnata tagatise väärtust ja sõlmida keerulisi lepinguid. Liiga paljude laenutaotluste esitamine on laenuandjatele signaaliks, et otsite meeleheitlikult laenu. Laenulepingu tingimuste muutmine Lepingu tingimuste muutmine toimub mõlema poole kokkuleppel ja see muutus fikseeritakse üldjuhul lepingu lisaga. Tagatiseta laenud ei vaja laenamisel mitte mingisugust tagatisvara ehk lisatagatist, kuid see ei tähenda, et tagatiseta laenuga ei kaasneks vastutust. Kui tagate lepingu täitmist pandiga, võivad ühekordse tasuna lisanduda: tagatise hindamise tasu; kindlustusmakse; KredExi käenduse korral tagatislepingu tasu. Võrdsete põhiosamaksetega graafiku puhul tasute kogu laenuperioodi jooksul iga kuu ühesuurust laenu põhiosa makset, millele lisandub intress. Sissetulekute tõestamiseks pead Sa esitama oma viimase poole aasta pangakonto väljavõtte. Samuti on nimetatud laenude tagasimakse tähtajadad sobivad nii lühemaks kui pikemaks perioodiks laenamisel. Isiklike laenude võrdlemisel vaadake üle laenuga seotud tasud ning kontrollige detailselt laenulepingu tingimusi. Te võite meilt igal ajal küsida turuintressimäära suurust. Lisateavet leiate meie palgapäeva laenude juhendist. Laenupakkumiste võrdlemisel saate sirvida spetsiaalselt teie jaoks koostatud nimekirja. Sellepärast peaks enne tagatisega laenu taotlemist mõtlema hoolikalt järgi ning kaaluma võimalikke alternatiivseid lahendusi. Kui viimane kättesaadav baasintressimäära fikseering või uus baasintressimäär on negatiivne, siis võrdub see intressimarginaaliga. Kõik, mida tegema peate, võtab vaid mõned klikid. Lepingu ülesütlemine ja selle tagajärjed Lepingu ülesütlemise alused on toodud lepingutingimustes. Hea reegel on intressivaba perioodi jooksul maksta oma võlast tagasi nii palju kui vähegi võimalik. Võrrelge erinevaid laenupakkumisi Parim viis õige laenupakkumise leidmiseks on võrrelda pakkumisi Superlaen.ee laenuvõrdlusportaalis. Laenu saamiseks vali välja pakkumine ja esita taotlus arvutis või mobiilis kodust lahkumata otse internetis. Selleks tehakse maksegraafiku alusel vastavalt igakuiseid tagasimakseid kuni laenusumma on koos intressidega tasutud. Nii saate otsida laene oma võimaluste piires ja ei taotle summasid, mida te ei suuda pärast tagasi maksta. Tutvuge ka laenude hinnakirjaga, mille leiate meie veebilehelt www.seb.ee/hinnakiri ja panga . See võib laenuandjate lõikes varieeruda, kuid peaksite alati uurima, missugust intressimäära nad erinevate summade puhul nõuavad. Mõelge, kas võiksite laenata rohkem Sageli on laenudega nii, et mida rohkem te laenate, seda väiksemaid intresse maksate. Ainult sel juhul saate olla kindel, et leping jääb jõusse. Tagatiseta väikelaenud on siiski päris soodsa intressiga, seega vara tagatisel laenamine ei pruugi olla mõistlik. Head suhted aitavad leida lahendusi ja kompromisse. Tagatiseta laenud eraisikule Eelnevalt mainitud laenud: väikelaen, kiirlaen ja autolaen - võib kokku võtta koondnimega „tagatiseta laen”. Kuidas leida mõistlik reisikindlustus?. Inimesed siiski eelistavad kasutada ilma tagatiseta laene, sest laenusummad on piisavalt suured ja tingimused mõistlikud. Kui baasintressimäära ei saa kasutada, siis kohaldub intressile viimane kättesaadav baasintressimäära fikseering kuni asendamispäevani või baasintressimäära uuesti kättesaadavaks muutumisele järgneva intressimäära muutmise päevani. Teie algatatud muutmine on üldjuhul tasuline. Tagatisega laenud Laene võib liigitada jämedalt kahte kategooriasse: tagatiseta- ja tagatisega laenud. Reisilaen lõppsaldos kajastatakse bilansis kohustusena laen. Intressivahetasu arvutamisel lähtume tagastamise päeval kehtivast turuintressimäärast. Valmistuge laenu intressimäära muutumiseks Muutuva intressimääraga laenude all mõeldakse laene, mille intress võib muutuda kui laenuandja otsustab seda teha. Intressimäär on märgitud laenulepingus. Kõik võla sissenõudmisega kaasnevad kulud jäävad Teie kanda. Sageli kasutavad laenuandjad Euroopa Keskpanga baasintressimäära. Ajavahemik, mille tagant euribor võib muutuda, oleneb sellest, millise perioodi euribori olete valinud. Laenulepingu eritingimused Kui laenuleping sisaldab eritingimusi, siis tuleb Teil neid eriti täpselt järgida. Kui muutub intressimäär või muudetakse laenutähtpäeva või kui tagastate laenu suuremate erakorraliste tagasimaksetena, siis muutub ka annuiteetmakse suurus. Tark on võimaliku intressimäära muutumisega arvestada ja mõelda ette, kuidas toime tulla, kui teie laenumaksed peaksid kallinema. Kiirlaenud sulas kätte omaniku laen osaühingule. Seejuures võite taotleda laenu lõpptähtpäeva maksepuhkuse võrra edasi lükkamist. Meil on õigus leping erakorraliselt lõpetada näiteks juhul, kui olete maksega viivituses kolmel järjestikusel korral. Sul peab olema regulaarne sissetulek ehk nähtavad laekumised iga kuu isiklikule pangaarvele. Lisaks saab laenu tagasi maksta pikema aja jooksul. Vaidluse lahendamiseks võite pöörduda veel Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti juures tegutsevasse tarbijavaidluste komisjoni või kohtusse. Laenatud summalt tuleb tavaliselt tasuda intressi. See tähendab, et baasintressi langetamise korral võivad teie laenu tagasimaksed muutuda väiksemaks. Samuti on turul palju krediidivahendajaid, kelle laenupakkumiste seast valida. Selliselt määratud intressimäär võib iga poole aasta möödudes suureneda või väheneda ning see kahandab või kasvatab ka laenu tagasimakse suurust. Mõistliku laenutaotluse esitamisega suurendate ühtlasi tõenäosust, et teie laenutaotlus aktsepteeritakse. Isiklikku laenu võttes on teie krediidireiting väga oluline. Laenuvõtmise vajadust tuleb kõrvutada laenu hinnaga ja mõelda, mida te sellest võidate. Juhul, kui Te kindlustuspoliisi meile õigeks ajaks ei edasta või tagatiseks antud kinnisvara laenulepingu tingimustel ei kindlusta, esitame Teile leppetrahvi nõude. Kui te tagasimakseid ei tee, saab pank või krediidiasutus vara võla kustutamiseks maha müüa. Selleks et saaksime veenduda kindlustuskohustuse täitmises, peate meile edastama kindlustuspoliisi. Laenulepingu rikkumise tagajärjed ja kulud Kui Te ei tasu lepinguga ettenähtud makseid õigel ajal, siis võime Teilt nõuda. Intress ja selle muutumine Intress on tasu, mida maksate laenu kasutamise eest. Olenevalt finantseerimisprojektist maksame laenu välja kas ühes või mitmes osas. Veelgi enam, kui te ei suuda neile tagasi maksta, võidakse teid survestada veel rohkem raha laenama ning võite sattuda võlakeerisesse. Laen kodu soetamiseks. Väikelaenud ja kiirlaenud on saadaval igasuguste summadega

Märkused