Maksepuhkus: mis see on & kuidas seda taotleda?

Lepingu pikendamine tähendab seda, et kuumakse muutub väiksemaks, aga laenu või liisingu tagasimaksmiseks kulub pikendatud aja võrra rohkem aega. Väikelaenu puhul tuleb intressi tasuda tagastamata laenujäägilt, arvelduslaenu puhul kasutatud laenulimiidilt. Teie algatatud muutmine on üldiselt tasuline. Kui laenu tagasimaksmisega on tekkinud või tekkimas raskusi, siis tasub kindlasti esimesel võimalusel ise laenuandja poole pöörduda ja leida lahendus tekkinud olukorrale. Laenu vääring Väljastame laenu Teie Eestis asuva elukoha vääringus ehk eurodes ja seda muuta ei saa. Seejuures võite laenu lõpptähtpäeva maksepuhkuse võrra edasi lükata. Võib juhtuda, et laenu tagasimaksmisel on tekkinud võlg ning puudub raha isegi intressi ja viiviste koheseks tasumiseks. Loe lähemalt refinantseerimine. Kui rikute mitterahalist kohustust, siis on meil õigus määrata leppetrahv lepingus märgitud määras. Kui Te laenujääki, intressi ja muid võlgnetavaid makseid ei tasu, siis alustame võla sissenõudmist, mis võib tähendada ka täite- või kohtumenetlust.

Väikelaen | SEB | Info ja kalkulaator

. Laenud eraisikutele suurfirmadelt, luutar ringi 1 Pärnu. Maksepuhkuse vormistamise üldtingimusi ei leia laenuandjate veebikülgedelt, sest maksepuhkuse puhul uurib laenuandja personaalselt miks võlgnevus on tekkinud või tekkimas ning kas inimene on juba võlgu jäänud või kui pikaks ajaks ta maksepuhkust vajatakse.

Maksepuhkus | Mis see on, kui palju maksab ning kui pikalt.

. See annab võimaluse muuta igakuisteks laenude tagasimaksmiseks kuluvad summa väiksemaks. Meil on õigus leping erakorraliselt lõpetada näiteks juhul, kui olete maksega viivituses kolmel järjestikusel korral. Laenulepinguga seotud kulud Lepingu allkirjastamisel maksate lepingutasu lepingus märgitud summas ja tingimustel. Intress Intress on tasu, mida maksate laenu kasutamise eest. Soovime Teid selle otsuse teadlikul ettevalmistamisel aidata. Intressi maksmisest laenuvõtjat aga tavaliselt ei vabastata, mistõttu tähendab maksepuhkus reeglina seda, et kokkulepitud aja jooksul tuleb tasuda laenatud summa eest ainult intressi. Võib-olla piisab esialgu range pere-eelarve koostamisest. Koos leiame olukorrale sobivaima lahenduse. Erandjuhtumil võib laenuandja anda ka täieliku maksepuhkuse, kus nii põhiosa kui intressimaksete tasumine peatatakse. Täielik maksepuhkus hõlmab laenu põhiosa- kui intressimakseid ja on mõeldud neile, kes on jäänud ajutiselt ilma sissetulekuta ning kellel on tekkinud kuumaksete tasumisel raskusi. Hiljem saate vahepeal tasutud osa uuesti kasutusele võtta. Laenu tagasimaksmine Laenulepingu alusel tasutavaid makseid võtame Teie arvelduskontolt. Kui Teie lepingu tagatiseks on vormistatud käendus, siis teavitame võlgnevuse tekkimisest ka käendajat. Maksepuhkus  Maksepuhkus tähendab, et laenuvõtja ei pea laenuandjaga kokkulepitud aja jooksul laenu tagasi maksma. Lepingu ülesütlemine ja selle tagajärjed Lepingu ülesütlemise alused on toodud lepingutingimustes. Teil on õigus küsida infot meie laenutingimuste kohta ja saada selgitusi nii enne laenulepingu sõlmimist kui ka selle kehtivuse ajal. Arvelduslaenu puhul maksate tagasi limiidi kasutatud osa, kui Teie arvelduskontole laekub raha.

Kui makseraskused hakkavad tekkima, siis võtke meiega viivitamatult ühendust. Tutvuge ka laenude hinnakirjaga, mille leiate meie veebilehelt www.seb.ee/hinnakiri ja panga üldtingimustega. Enne maksepuhkuse kasuks otsustamist tasub oma sissetulekud ja väljaminekud kriitilise pilguga üle vaadata ja kaaluda, kas igapäevaseid kulutusi on võimalik vähendada. Kokkuvõttes tähendab maksepuhkuse kasutamine, et laenu tagasimaksmise aeg pikeneb maksepuhkuse aja võrra ja maksta tuleb rohkem intresse, kui algselt kokku lepitud. Maksepuhkuse puhul arvestage ka sellega, et kuna te vahepeal põhiosa makseid ei tasu, siis laenusumma ei vähene ning seega pikeneb laenuperiood. Kaebused ja vaidlused Kui Teil on meie tegevuse kohta pretensioone, siis esmalt proovige erimeelsust lahendada meiega läbi rääkides. Muu hulgas tuleb arvestada, et Maksepuhkuse vormistamiseks tuleb muuta laenulepingut ning laenuandja võib seada omalt poolt lisatingimusi, näiteks soovides maksepuhkuse andmise eeltingimusena lisatagatise seadmist või laenuvõtja riskimarginaali tõstmist. Kõik võla sissenõudmisega kaasnevad kulud jäävad Teie kanda. Juhul kui võlg jääb ikkagi tasumata, edastame Teile tasulise võlanõudekirja. Seetõttu tasub enne maksepuhkuse taotlemist kaaluda kindlasti ka teisi võimalusi, sh kuidas hetkel ajutist leevendust pakkuv maksepuhkus mõjutab finantsolukorda kaugemas tulevikus. Arvuti kaudulaenud. Maksepuhkuse andmisel soovib laenuandja olla veendunud, et laenuvõtjal on selleks reaalne vajadus. Maksepuhkus: mis see on & kuidas seda taotleda. Kaebuste lahendamise üldise korraga saate tutvuda veebilehel.

Terminid ja mõisted -

. Kui laenumaksed käivad üle jõu, võib olla targem soetada väiksem ja odavam eluase/sõiduk, kuni rahaline seis paraneb. Kui arvelduslaenulimiidi kasutusaeg pikeneb automaatselt, siis tasute lepingus märgitud tasu. Lisasumma võla tasumiseks. Laenu väljamaksmise tähtaeg ja tingimused Laenu saate kasutama hakata pärast seda, kui leping on allkirjastatud ja kui olete lepingulised eeltingimused täitnud. Kui olete võtnud laenu koos kaaslaenajaga, siis on meil õigus võtta laenumakseid ka tema arvelduskontolt. Maksepuhkuse alternatiivid Laenuperioodi pikendamine võimaldab vähendada igakuist laenumakset, ent kokkuvõttes muutub laen muidugi kallimaks, sest pikema aja jooksul laenu tasudes tuleb kokkuvõttes maksta ka rohkem intresse. Lisaks laenu- ja intressimaksetele peate tasuma arvelduskonto kuutasu. Arvelduslaenulimiidi ennetähtaegsel sulgemisel leppetasu puudub. Väike- ja arvelduslaenu puhul on intressimäär kogu laenuperioodiks fikseeritud. Kindlasti ei tasu maksepuhkuse saamise võimalusse suhtuda kui millesegi enesestmõistetavasse. Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabeleht Enne laenulepingu sõlmimist anname Teile tutvumiseks personaalse Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabelehe, millele märgime kokkuvõtliku info lepingu olulisemate tingimuste kohta. Tutvuge teabelehel esitatud infoga hoolikalt. Laenuperioodi pikkus on 6 kuud kuni 6 aastat. Mitme väikelaenu puhul mitmelt laenuandjalt, kus on palju eri kuumakseid, mis käivad üle jõu, võib aidata nende lepingute ühendamine üheks laenuks, millel on üks tähtaeg. Laenusaaja maksevõime vähenemise risk Mõelge läbi, kuidas tulete toime laenu tagasimaksmisega juhul, kui üldine majanduskeskkond halveneb, Teie töötasu või muu tulu väheneb või Teie muud kulud kasvavad. Intressimäär on märgitud laenulepingus. Tarbijavaidluste komisjonile saate kaebuse esitada ka vaidluste lahendamise veebikeskkonnas aadressil. Maksepuhkusega annab laenuandja võimaluse laenumaksete edasi lükkamiseks. Laenulepingu rikkumise tagajärjed ja kulud Kui Te ei tasu lepinguga ettenähtud makseid õigel ajal, siis võime Teilt nõuda viivist lepingus esitatud määras. Kui Teil tekib , saadame Teile esmalt meeldetuletuse. Väikelaenu maksame või arvelduslaenu limiidi avame Teie SEB Panga arvelduskontole. Laenulepingu eritingimused Kui leping sisaldab kohustavaid eritingimusi, siis tuleb Teil neid eriti täpselt järgida. Üldiselt võimaldavad laenuandjad maksepuhkust, kuid tuleb aga valmis olla, et see ei pruugi olla võimalik. Mitme laenusaaja solidaarne vastutus Kui laenusaajaid on mitu, siis vastutavad nad lepingu täitmisel solidaarselt: iga laenusaaja vastutab laenu tagasimaksmise ja muude lepinguga võetud kohustuste täitmise eest täies ulatuses. Sel juhul võib laenuandja laenata kogunenud võla tasumiseks lisasumma ning koostada uue maksegraafiku. Väiksemate laenukohustuste ühendamine suuremaks laenuks. Seda oleks mõistlik teha näiteks järelmaksu, väikelaenu, arvelduskrediidi ja krediitkaardi lepingutega. Iga kuu tasute arvelduslaenu kasutatud limiidilt intressimakset ja kogu limiidilt arvestatud limiiditasu. Lisaks kaasneb maksepuhkuse vormistamisega tavaliselt ka teenustasu. Väikelaenu tasute maksegraafiku alusel iga kuu ühesuuruste ehk annuiteetmaksetena, mis koosnevad laenu põhiosa maksest ja intressist. Küsimuste korral võtke meiega ühendust SEB Panga üldkontaktidel.

Maksepuhkus: mis see on & kuidas seda taotleda? -

. Laenulepingu tingimuste muutmine Lepingu tingimuste, sh intressimäära muutmine toimub mõlema poole kokkuleppel ja see muutus fikseeritakse üldjuhul lepingu lisaga. Vaidluse lahendamiseks võite pöörduda veel Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti juures tegutsevasse tarbijavaidluste komisjoni või kohtusse. Täieliku maksepuhkuse korral tuleb ka laenuintressid tasuda tagantjärele. Selle aja jooksul on lepingu põhiosamaksed peatatud ja tasuda tuleb vaid intressimakseid. Lepingu tähtaja pikendamisest on abi, kui sissetulekud on püsivalt vähenenud, näiteks palka on vähendatud või üks pereliige on kaotanud töökoha. Kiirlaen maksehäirega. Selleks võib olla näiteks maksepäeva muutmine või maksepuhkus. Kindlasti pöörduge kohe meie poole näiteks juhul, kui Teie töösuhe ootamatult katkeb või kui Teie suhtes on algatatud täitemenetlus või pangakonto on arestitud

Märkused