Pikaajalise laenu maksegraafiku näidis

Intress Intress on tasu, mida maksate laenu kasutamise eest. Kui olete võtnud laenu koos kaaslaenajaga, siis on meil õigus võtta laenumakseid ka tema arvelduskontolt. Laenulepingu eritingimused Kui leping sisaldab kohustavaid eritingimusi, siis tuleb Teil neid eriti täpselt järgida. Kaebused ja vaidlused Kui Teil on meie tegevuse kohta pretensioone, siis esmalt proovige erimeelsust lahendada meiega läbi rääkides. Kui makseraskused hakkavad tekkima, siis võtke meiega viivitamatult ühendust. Väike- ja arvelduslaenu puhul on intressimäär kogu laenuperioodiks fikseeritud. Väikelaenu maksame või arvelduslaenu limiidi avame Teie SEB Panga arvelduskontole. Intressimäär on märgitud laenulepingus. Meil on õigus leping erakorraliselt lõpetada näiteks juhul, kui olete maksega viivituses kolmel järjestikusel korral. Laenusaaja meelespea ning selgitused väike- ja arvelduslaenu taotlejale Laenu võtmine on oluline otsus, millega kaasnevad riskid. Arvelduslaenulimiidi ennetähtaegsel sulgemisel leppetasu puudub.

Pikaajalised laenud | SEB

. Selleks võib olla näiteks maksepäeva muutmine või maksepuhkus.

Soovime Teid selle otsuse teadlikul ettevalmistamisel aidata. Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabeleht Enne laenulepingu sõlmimist anname Teile tutvumiseks personaalse Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabelehe, millele märgime kokkuvõtliku info lepingu olulisemate tingimuste kohta. Juhul kui võlg jääb ikkagi tasumata, edastame Teile tasulise võlanõudekirja. Anname laenu ka kehtiva maksehäire olemas olul, SMS laenuandjad.Eestis. Koos leiame olukorrale sobivaima lahenduse. Lepingu ülesütlemine ja selle tagajärjed Lepingu ülesütlemise alused on toodud lepingutingimustes. Küsimuste korral võtke meiega ühendust SEB Panga üldkontaktidel. Laenusaaja maksevõime vähenemise risk Mõelge läbi, kuidas tulete toime laenu tagasimaksmisega juhul, kui üldine majanduskeskkond halveneb, Teie töötasu või muu tulu väheneb või Teie muud kulud kasvavad. Laenulepingu tingimuste muutmine Lepingu tingimuste, sh intressimäära muutmine toimub mõlema poole kokkuleppel ja see muutus fikseeritakse üldjuhul lepingu lisaga. Lisaks laenu- ja intressimaksetele peate tasuma arvelduskonto kuutasu. Tutvuge teabelehel esitatud infoga hoolikalt. Pikaajalise laenu maksegraafiku näidis. Mitme laenusaaja solidaarne vastutus Kui laenusaajaid on mitu, siis vastutavad nad lepingu täitmisel solidaarselt: iga laenusaaja vastutab laenu tagasimaksmise ja muude lepinguga võetud kohustuste täitmise eest täies ulatuses. Vaidluse lahendamiseks võite pöörduda veel Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti juures tegutsevasse tarbijavaidluste komisjoni või kohtusse. Teie algatatud muutmine on üldiselt tasuline. Kui Te laenujääki, intressi ja muid võlgnetavaid makseid ei tasu, siis alustame võla sissenõudmist, mis võib tähendada ka täite- või kohtumenetlust. Tarbijavaidluste komisjonile saate kaebuse esitada ka vaidluste lahendamise veebikeskkonnas aadressil. Hiljem saate vahepeal tasutud osa uuesti kasutusele võtta. Teil on õigus küsida infot meie laenutingimuste kohta ja saada selgitusi nii enne laenulepingu sõlmimist kui ka selle kehtivuse ajal. Kui Teil tekib , saadame Teile esmalt meeldetuletuse. Tutvuge ka laenude hinnakirjaga, mille leiate meie veebilehelt www.seb.ee/hinnakiri ja panga üldtingimustega. Kui arvelduslaenulimiidi kasutusaeg pikeneb automaatselt, siis tasute lepingus märgitud tasu. Pikaajalise laenu maksegraafiku näidis.. Väikelaenu puhul tuleb intressi tasuda tagastamata laenujäägilt, arvelduslaenu puhul kasutatud laenulimiidilt. Seejuures võite laenu lõpptähtpäeva maksepuhkuse võrra edasi lükata. Laenu väljamaksmise tähtaeg ja tingimused Laenu saate kasutama hakata pärast seda, kui leping on allkirjastatud ja kui olete lepingulised eeltingimused täitnud. Laenu tagasimaksmine Laenulepingu alusel tasutavaid makseid võtame Teie arvelduskontolt. Iga kuu tasute arvelduslaenu kasutatud limiidilt intressimakset ja kogu limiidilt arvestatud limiiditasu. Kui rikute mitterahalist kohustust, siis on meil õigus määrata leppetrahv lepingus märgitud määras. Laenu vääring Väljastame laenu Teie Eestis asuva elukoha vääringus ehk eurodes ja seda muuta ei saa. Kaebuste lahendamise üldise korraga saate tutvuda veebilehel. Väikelaenu tasute maksegraafiku alusel iga kuu ühesuuruste ehk annuiteetmaksetena, mis koosnevad laenu põhiosa maksest ja intressist.

Millised on võimalused laenulepingu muutmiseks? - Rahakott.

. Kiirlaenufirma kontor, krediidit ilma procentit. Laenulepinguga seotud kulud Lepingu allkirjastamisel maksate lepingutasu lepingus märgitud summas ja tingimustel. Kui Teie lepingu tagatiseks on vormistatud käendus, siis teavitame võlgnevuse tekkimisest ka käendajat. Kindlasti pöörduge kohe meie poole näiteks juhul, kui Teie töösuhe ootamatult katkeb või kui Teie suhtes on algatatud täitemenetlus või pangakonto on arestitud. Arvelduslaenu puhul maksate tagasi limiidi kasutatud osa, kui Teie arvelduskontole laekub raha. Kõik võla sissenõudmisega kaasnevad kulud jäävad Teie kanda. Laenulepingu rikkumise tagajärjed ja kulud Kui Te ei tasu lepinguga ettenähtud makseid õigel ajal, siis võime Teilt nõuda viivist lepingus esitatud määras

Märkused