Tartu laenu ja hoiuühistu

Et pangad saaksid laenatud raha pealt intressi maksta, laenavad nad raha edasi inimestele ja ettevõtetele veelgi kõrgema intressi eest. Lõppeesmärk võiks ju olla seda väärt: vabaneda intressiorjusest, saada vabaks inimeseks, areneda. Kuna aga raha on ringlusse laenatud vaid laenu põhiosa, mitte intresside ulatuses, peavad keskpangad perioodiliselt laskma ringlusse täiendavat raha, loomulikult jällegi intressiga. Kui tahame seda muuta, tuleb meil revideerida oma seniseid harjumusi ja arusaamu, sest meie ise oleme ju suures plaanis olemas olevad ühiskondlikud suhted, tavad, kombed ja kultuuri kujundanud. Nii võidab vekslites maksmist võimaldav ettevõtja vekseldavate kaasliikmete näol juurde lojaalseid püsikliente ning vekslites maksvad tarbijad saavad oma ostud teha ühistu kaudu soodsamalt kui mujal. Igal liikmel on sõltumata tema ühistusse makstud osaluse suurusest üldkoosolekul üks hääl ning igapäevases asjaajamises võrdne ligipääs ühistu pakutavatele teenustele.. Sedasi ringleb raha Eesti rahva enda hüvanguks, soodustades iga liikme tegevust. Kuna Tartu Hoiu-laenuühistu liikmeteks on lõppkokkuvõttes Eesti inimesed, arendab ja tugevdab ühistu tegevus Eestit kui tervikut. Kinni maksame selle meie suurenevate maksude ja hindade, kuid madalamaks muutuva elukvaliteedi näol. Lõpptulemus on riikide ja rahvaste kiirenevas tempos kasvav võlakoormus ning allakäiv elukvaliteet. Nii võtab ühistu Eesti inimestelt ja ettevõtetelt hoiuseid ning annab laene Eesti inimestele ja ettevõtetele, hoides seejuures laenuintressid madalad ja hoiuseintressid kõrged. Intressita laenud - täiesti võimalik!. Et seda veksli pakutavat võimalust järk-järgult praktikasse rakendada, ei saa me lootma jääda, et tuleb keegi hea onu või tädi valge laevaga, pingutab meie eest ning annab tulemused meile hõbekandikul lihtsalt niisama üle. Ühistu omanikeks on aga liikmed-kliendid, mistõttu ühistu eesmärk pole teenida raha laenamise või hoiuste vastu võtmisega kasumit, vaid panna liikmete raha ringlema selliselt, et sellest sünniks igapäevaselt kasu igale liikmele.

ÄRILAENUD INTERNETIST leia parim ärilaen internetist. Tartu laenu ja hoiuühistu. Areng suures plaanis ei ole võimalik ilma inimese siira valmisolekuta iseenda arendamiseks. Selles seisnebki meie valik eestlastena: olla või mitte olla. Samas, inimest eristabki muust loomariigist võime ennast oma mõistuse ja tahte abil juhtida, et seeläbi areneda ja seatud eesmärke saavutada. Nagu rahaasutused ikka, on ka ühistu vahendaja. Tegeleme ka sellega, et oleks võimalik pakkuda liikmetele ühistu kaudu internetipanga teenuseid. Üldjuhul on pankade omanike ring väga kitsas ning Eesti puhul suures osas veel ka võõramaine.

Tartu Hoiu-laenuühistu arvustus - plussid, miinused ja.

. Siin tuleks aga igal ühel mõista, et oma pisikondlike igapäevaotsuste ja –tehingutega on võimalik saavutada suuri eesmärke – juhul kui teeme seda läbimõeldult ja koordineeritult oma kaaskondlastega. Veksli kasutamisel on nii kitsam kui laiem eesmärk. Selle kaudu me kujundamegi vastavalt oma võimetele meelepärase majanduspoliitika ja -keskkonna.

Tartu Hoiu-laenuühistu | Hoiused | Laenud | Liisingud.

. Iga algus on raske – nii peaks ka Eesti vekslite puhul endale aru andma, et teoreetiliselt on tegemist tõhusa vahendiga, mis saab meie elu muuta kergemaks. Veksli laiem eesmärk seisneb võimaluses siduda eestimaalased lahti intressiorjusest. Iga inimene või ettevõte, kes soovib Tartu Hoiu-laenuühistus raha hoiustada, laenata või kasutada muid ühistu pakutavaid teenuseid, peab olema ühistu liige. Ühistu vahendab raha, mida ühtedel on parasjagu üle, nendele, kellel seda oma mõistlike ettevõtmiste jaoks on hetkel puudu, ent kõik jääb ühistu piiresse. Ühistu liikmed on ühistu omanikud. N-ö ametlikke valuutasid antakse tänase ideoloogilise rahandusmudeli kohaselt ringlusse intressiga laenudena pankadele. Esialgu, kui ring on väike, on see keeruline ja, mis seal salata, võib nõuda ka valmisolekut senise tarbimis- ja ärirutiini muutmiseks.

Tartu Hoiu-laenuühistu on isemoodi rahaasutus | Telegram

. Tartu Hoiu-laenuühistuga liitumiseks ei pea olema tingimata hoiustaja või laenaja, piisab soovist osaleda ühistegevuses, aidata kaasa meie ühise elu arendamisele Eestis. Vekslite kasutamisel jääb liikmete raha ringlema ühistusse ning rikastab üksnes ühistu liikmeid, mitte aga kedagi võõrast. See kaudu me ehitame oma riiki. Tulemuste saavutamiseks tuleb igal ühel olla valmis ka isiklikult pingutama. Veksel seevastu on ilma intressita ning selle kasutamine võimaldaks meil end intressiorjusest aegamööda lahti siduda. Selle intressi katteks tuleb omakorda emiteerida täiendavat laenuraha ja nii keritakse planeedi võlaspiraali üha suuremaks. Ja see peatab või vähemalt aeglustab inimkonna arengut. Ühistu liikmeks võib saada igaüks, kellel on elukoht Eestis.

Hall laenud - Tartu laenu hoiuühistu

Märkused