Üürimine vs kinnisvara ostmine: kumb on mõistlikum?

Kui mahaarvamise õigust ei ole, siis maksab ostja käibemaksu ise maksuametile. Kinnisvara müügitehingute käibemaksuga maksustamine on üks keerulisemaid teemasid käibemaksuarvestuses. Kindlasti peavad käibemaksuteemaga kursis olema kinnisvaraarendajad ja kinnisvara väljaüürijad. Sellega ei pea nõus olema, kui on jaksu vaielda. Kui muidu kinnisvara võõrandamisel on valikuvõimalus, kas lisada käibemaks või mitte, siis eluruumi võõrandamisel käibemaksu lisada ei saa. Valikuvõimaluse kasutamisel tuleb kasutada pöördmaksustamist. Eluruumi müük Uue eluruumi müügil peab alati lisama käibemaksu. Mitteeluruumi müük Kui tegemist ei ole eluruumiga, on antud võimalus valida, kas lisada müügihinnale käibemaks või mitte. Mittekäibe ja maksuvaba käibe vahe on selles, et maksuvaba käive tuleb käibedeklaratsioonis ikkagi deklareerida, mittekäive on täiesti väljaspool käibemaksuarvestust. Ka siis, kui seda kasutati majutusteenuse või muu maksustatava käibe tarbeks. Proovime natuke selgust saada 🙂 Kinnisvara on kõnekeelne väljend, juristid kasutavad sõna. Vastavalt on õigus ettevõtjal ka korteri ostult käibemaks tagasi küsida, samuti korteri tarbeks ostetud asjadelt ja teenustelt. Sellisel juhul ei pea proportsionaalset osa riigile tagasi maksma. Eluruumi ost Kui ostetakse eluruum ja küsitakse ostult käibemaks tagasi, siis väga suure tõenäosusega maksuamet seda tehingut kontrollib. Maksuamet pakub lahendust, et algul prognoosib soetaja maksuvaba käivet ja käibemaksu tagasi ei küsi. Ehitis on inimtegevuse tulemusel loodud ja aluspinnasega ühendatud või sellele toetuv asi, mille kasutamise otstarve, eesmärk, kasutamise viis või kestvus võimaldab seda eristada teistest asjadest. Minicredit Tallinn kiirlaenud puhade ajal lahti. Eraldi reeglid on eluruumidele ja mitteeluruumidele. Krundi müük Tühja krundi müük on alati maksustatav. Krunt, mets, maja koos maaga, korterid – kõik need on kinnisasjad. Kui ostja on käibemaksukohustuslane ja kavatseb kinnisasja kasutada maksustatava käibe tarbeks, siis on ostjale see otsus neutraalne.

aasta algul asus Rahandusministeerium väga jäigale seisukohale, et kui ehitusregistris on kirjas eluruum, siis selle rendile mitte mingil juhul käibemaksu lisada ei tohi. Keerulisem juhtum, konsulteeri mõne maksuspetsialistiga. Ostja peaks küsima müüjalt kinnitust, et selline teavitus on tehtud. Müük on igal juhul maksuvaba, kuna tegemist on eluruumiga. Sellisel juhul käibemaksu lisama ei pea, aga valiku korras võib lisada. Maksuamet peab hindama planeeritud kasutusotstarvet ja äriplaani realistlikkust ning vajadusel kogu käibemaksu ettevõtjale kohe tagasi kandma. Kinnisasja müük ettevõttena Teatud juhtudel võib kinnisasja iseenesest lugeda ettevõtteks, kui see on majandusüksus ja teenib tulu. Kinnisasjad kantakse avalikku kinnistusraamatusse. aasta märtsis tegi Riigikohus otsuse, mille järgi teatud juhtudel on käibemaksu lisamine rendile siiski lubatud. Hoone on väliskeskkonnast katuse ja teiste välispiiretega eraldatud siseruumiga ehitis. Kust saab laenu kohe kätte ekspress credit. Kui ost oli mõeldud mõlema käibe tarbeks, siis arvestatakse käibemaks proportsionaalselt, nagu eelmises punktis kirjeldatud. Ostjal reaalset võimalust kontrollida ei ole. Sellisel juhul ka korteri ostult käibemaksu tagasi küsida ei tohi, korteri tarbeks ostetud asjadelt ja teenustelt käibemaksu tagasi arvestada ei tohi. Kui ettevõte ei ole käibemaksukohustuslane, siis on täpselt sama teema – käibemaks teda ei puuduta. Ainus, mida peab jälgima, et ega ei teki käibemaksukohustuslaseks registreerimise kohustust. Rajatis on ehitis, mis ei ole hoone. Erinevate kinnisvaratehingute maksustamise kokkuvõte Reeglina on kinnisvara müük maksuvaba käive. Oluline on jälgida, millal algas esimene kasutusaasta. Täpne formaat ei ole määratud, eelistatud ja kõige kindlam variant on kasutada teavitamiseks e-maksuametit, aga võib ka postiga kirja saata või saata digiallkirjastatud avalduse meiliga. Proportsioon arvestatakse esialgu eelmise kalendriaasta alusel ja korrigeeritakse hiljem detsembri käibedeklaratsioonis, vastavalt reaalsele proportsioonile. Keerulisemaks muutub lugu siis, kui krundil asub hoone, mis on kas väga lagunenud või väga pooleli. Ehitis on hoone või rajatis. Esimesel aastal määrab proportsiooni maksuhaldur, vastavalt ettevõtja prognoosidele. Üürimine vs kinnisvara ostmine: kumb on mõistlikum. Küsitakse koopiat teavitusest, pannakse notariaalsesse müügilepingusse kinnitus, et teavitus on tehtud. Lihtsamal juhul ei müüda mitte kinnisasja, vaid ettevõtet, mille vara on kinnisasi ja mille äritegevus on seotud ainult selle konkreetse kinnisasja haldamisega. Sms laenud Eestis tagatiseta laen eraisikult. Osaluse võõrandamine ei ole käive, mingit korrigeerimisperioodi ei teki. Kumba meetodit valida – arvuta läbi, kumb kasulik on Üldiselt on siiski lihtsam erinevad tegevused eraldi ettevõtetes hoida. See skeem on väga levinud äripindade korral, mis tihti omanikku vahetavad. Käibemaksu korrigeerimiskohustus Kinnisvara kasutamine maksuvaba käibe jaoks tekitab käibemaksu korrigeerimiskohustuse. Ehk siis: hoone muutub pooleliolevaks/mittekasutuskõlblikuks, kui puuduvad katus või seinad. Kui ost oli mõeldud ainult maksuvaba käibe tarbeks, siis käibemaksu sellelt ostult üldse tagasi ei küsita, kantakse kuluks. Edasisel müügil ei ole käibemaksu lisamine lubatud

Märkused