Uus kiirlaen

Neid andmeid kogume me järgmistest allikatest: a.. Riiklikes ja eraõiguslikes registrites Andmesubjekti kohta hoitav info.

Laen kinnisvara tagatisel, väikelaen, järelmaks | Finora.

. Andmesubjektide endi poolt meile edastatud andmed, näiteks laenutaotluse kaudu; b. andmesubjekti laenuvõimelisuse hindamine; b. Isikuandmete Kaitse Seaduses mainitud Andmesubjektide isikuandmeid. Andmesubjekti poolt meie kaudu sooritatud tehingute kaudu; c.

Töötleja tegevusega seotud advokaadid ning muud nõustajad; d. SMS laenud.eestis kui nimi on maksehäireregistris. Klient on kohustatud viivitamatult informeerima Finora Capitali kõigist andmete ja asjaolude muudatustest, võrreldes lepingutes või Finora Capitalile esitatud dokumentides esitatud andmetega. Tänapäeval pakuvad paljud pangad sellist teenust soodsa intressiga. andmesubjektiga lepingu sõlmimise ettevalmistamine ja sõlmitud lepingu täitmine; c. Osamaksetega tasumise müügilepingu sõlmimisel nõusoleku andmisel on Volitatud töötlejaks müüja, kelle kontaktandmed on kättesaadavad müügilepingus. Samuti on Andmesubjektil õigus pöörduda nii Töötleja kui ka Andmekaitse Inspektsiooni poole. Klientidele teenuste osutamiseks vajab AS Finora Capital teatud isikuandmeid. Klienditeenindus tfBank. Andmekaitse Inspektsiooni veebileht asub aadressil www.aki.ee. AS'ga Finora Capital suhtesse astumisel annab Andmesubjekt nõusoleku oma andmete töötlemiseks. isikut tõendava dokumendi number ja kehtivusaeg; e. kaupade pakkumine või teenuste osutamine Andmesubjektile; d.

Kiirlaenud ID-kaardiga, ilma palgatõendita | Juuli 2019

. AS-ile Krediidiinfo või muule krediidireitinguid või –hinnanguid koostavale isikule; Töötleja ei edasta Andmesubjekti puudutavaid isikuandmeid ühelegi nõusolekus nimetamata kolmandale isikule, välja arvatud kui selline õigus või kohustus tuleneb seadusest. krediidihinnangute ning raportite koostamine; Töötleja võib edastada Andmesubjekti isikuandmeid järgmistele kolmandatele isikutele: a. Kui majas on uus siseviimistlus, kui ümberringi on kõi hubane ja komfortne, kui disainis on tunda esteetikat, siis ka perekonnasisene olmeelu on alati rahulik ja tasane. Käesolevate tingimuste kontekstis on Andmesubjektiks füüsiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi hakata kasutama AS Finora Capital teenuseid. isikud, kellele lepingust tulenevad nõuded on loovutatud; e. Viivis vene keeles. Käesolevate tingimuste eesmärgiks on kirjeldada, kuidas AS Finora Capital töötleb klientide, s.h. Isikuandmete töötlemise nõusolek on antud nii selliste Andmesubjekti isikuandmete kohta, mille Töötleja on saanud Andmesubjektilt endalt, kui ka Andmesubjekti isikuandmete kohta, mille Töötleja on saanud kolmandatelt isikutelt. Muuhulgas on Andmesubjektil õigus saada Töötlejalt tema kohta käivaid isikuandmeid, nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist. Andmesubjektil on seoses ennast puudutavate isikuandmetega kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused. Uus kiirlaen. muud Andmesubjekti ja Volitatud töötleja vahel lepingueelsete läbirääkimiste ja/või sõlmitud lepingu täitmise käigus saadud andmed. Ja loomulikult saab kõik alguse remondist. Töötlejaga samasse kontserni kuuluvad äriühingud; b. Elektroonilises vormis isikuandmete töötlemiseks nõusoleku andmisel on Töötlejaks Finora Capital OÜ. andmed maksevõime kohta; i. Töötleja äripartnerid, kellega Andmesubjekt on sõlminud Osamaksetega tasumise müügilepingu; c

Märkused